<% host = Request.ServerVariables("HTTP_HOST") 'Response.write "" & host & "" %>

 

<% =host %>

 


Hur lšnge klarar du detta?

   
lo-looks.ljusnandalen.se